Προιοντα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Δείτε τα προιόντα μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε στην οποιαδήποτε απορία σας.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

Βερνίκια εμποτισμού – impregnating varnishes
Βάσεως Διαλύτου - Solvent Based 2
Υδατοδιαλυτά – Water Based  3
Προστασία και συντήρηση ξύλινων επιφανειών
Wooden surfaces protection
Teak Oil Ειδικό λάδι για την συντήρηση εξωτικής ξυλείας  4
Teak Oil Special oil for exotic wood maintenance
Decking Oil Λάδι εμποτισμού εξωτερικών πατωμάτων  5
Decking Oil Impregnating oil for Decks
Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα πατωμάτων + Καταλύτης  6
Water based parquet primer + Catalyst
Βερνίκι νερού για ξύλινα πατώματα Καταλύτης  7
Waterbased Varnish for wooden floors + Catalyst
Holz 2000 Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου – Holz 2000 Impregnating Wood Preservative  8
Επιδιόρθωση ξύλινων επιφανειών-Wooden surfaces repair
Γυαλιστική Κρέμα με Φυσικό Κερί – Shining Wax Cream (Paste)  9
Woodfix Διορθωτικός Μαρκαδόρος - Woodfix Corrective Marker  10
IMPA Ξυλόστοκος - IMPA Wood Putty  11
Woodfix Στόκος Κεριού - Woodfix Wax Putty  12
Κόλλες Ξύλου – Wood Adhesivesροστασία και συντήρηση ξύλου – Wood p
PRIMOCOL IMPA D2 Ξυλόκολλα – PRIMOCOL IMPA D2 Wood Adhesive  13
PRIMOCOL D3 Ξυλόκολλα εξωτερικής χρήσης – PRIMOCOL D3 Wood Adhesive external use  14
Κόλλα BALLYTAN 100 PU (Cat. D4) – BALLYTAN 100 PU Adhesive (Cat. D4)  15
PRIMOCOL FLOOR Κόλλα πατωμάτων – PRIMOCOLL FLOOR Wooden Floor Adhesive  16
PRIMOCOL Ρευστή Κόλλα Πλακιδίων Νο 87 – PRIMOCOL Ceramic Tiles Liquid Adhesive  17
PRIMOCOL Κόλλα Γενικής Χρήσης Νο 56 – PRIMOCOL General Purose Wood Adhesive No 56  18
Βενζινόκολλες – Contact adhesives
ΙMPA Βενζινόκολλα Γενικής Χρησης – IMPA Universal Contact Adhesive  19
Bally CTU Ελβετική Κόλλα Υψηλής Τεχνολογίας – Bally CTU Swiss Made Universal Adhesive  20
Μαγνητική Κόλλα σε Σπρέυ – Magnetic Spray Adhesive  21
Στόκοι – Putties
WALL PUTTY Ακρυλικός Στόκος Τοίχου – WALL PUTTY Acrylic Putty for Walls  22
ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ Ακρυλικός Γεμιστικός Στόκος – LIGHTWEIGHT Filling Acrylic Wall Putty  23
Αστάρια τοίχου – Wall Primers
SUPERCONTACT Χαλαζιακό Αστάρι – SUPERCONTACT Quartz Adhesion Promoter  24
Πολυετερικά προϊόντα – Polyester Products
REPAIR Υγρός Πολυεστέρας Επισκευών – REPAIR Liquid Polyester Resin  25
Υαλούφασμα IMPA – Glass Fabric IMPA  26
Υλικά Υδραυλικών – Plumber products
Κόλλα για σωλήνες PVC – Adhesive for PVC pipes  27
ΒΟΡΑΚΑΣ Βοηθητικό Συγκόλλησης – BORAX Soldering Flux  28
Αλοιφή Χαλκοσωλήνων IMPA-FLUX – Flux Paste for Copper Tubes  29

© 2023 Despotopoulou.gr. All Rights Reserved. Designed By Data Media Group. Αρ. ΓΕΜΗ 003423701000

Search